top of page

Zapytanie nr 1/2023
dotyczące dostawy 3 zestawów bezzałogowych statków powietrznych w układzie VTOL

W toku przeprowadzonego postępowania informujemy, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
RCS Engineering s.r.o. (Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava – Heřmanice, Czech Republic)
Zaoferowana cena netto: 308 498,00 PLN

bottom of page